loader image
0

ایمکاردیو

Losartan Potassium 50 / Hydrochlorothiazide 12.5

ترکیب لوزارتان + هیدروکلروتیازید یکی از پرکاربردترین درمان های ترکیبی فشار خون با دوز ثابت برای کنترل فشارخون است ویرالیان داروی ایمکاردیو را تولید کرده وهم اکنون در داروخانه های سراسر کشور موجود است.

X

Your Shopping cart

Close